DONYa2

دنیا مراد زاده

طراح و ارایه دهنده دوره بیان قدرتمند
آدرس ایمیل

info@donyamoradzadeh.ir

شماره تماس

09305751337

اینستاگرام

donyamoradzadeh.ir

تلگرام

09305751337

بیوگرافی

درباره دنیا مراد زاده بیشتر بدانید

نویسنده کتاب آموزشی فانوس سخن ، فانوس سخنرانی ، گونه های سرخ شده و ترس از سخنرانی 

تجربه برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری متعدد در زمینه بیان قدرتمند ، فن بیان و سخنرای و توسعه فردی 

آموزش دهنده بیش از 500 نفر سازمانی و خصوصی 

نویسنده بیش از 100مقاله آموزشی در زمینه فن بیان ، سخنرانی و توسعه فردی 

مشاور و مربی شماری از سازمان ها و افراد 

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!