کتاب فانوس سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
64,500 تومان

کتاب جدید دنیا مرادزاده از نشر پارسیان البرز منتشر شد   این کتاب با نام فانوس سخنرانی در زمینه رسیدن…

64,500 تومان

بیان قدرتمند

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

کاری که فقط 3% مردم اون رو انجام میدن

با انجام آن در مسیر موفقیت خوش بدرخشید

1,200,000 تومان